Αλευρα αρτοποιΐας κιτρινα

Κατηγορίας Μ Ψιλό

Δυνατό κίτρινο αλεύρι, με σιμιγδάλι, από σκληρά στάρια, που προσφέρει καλή διόγκωση. Δίνει ψωμί με υπέροχη γεύση έντονο χρώμα, καιτραγανή κόρα. Ιδανικό για χωριάτικο και σύμμεικτο ψωμί.

Κατηγορίας Μ Χονδρό

Χονδροαλεσμένο κίτρινο αλεύρι, από σκληρά σιτάρια, που προσφέρει καλή διόγκωση. Δίνει γευστικό ψωμί με χονδρή κόρα, τραγανό, με σκάσιμο, χρυσίζων χρώμα, και ανοικτή κυψέλωση. Ιδανικό για παραδοσιακό και σύμμεικτο ψωμί.

Κατηγορίας Μ Εxtra

Έξτρα δυνατό ψιλό αλεύρι, κατηγορίας Μ. Προσφέρει πολύ καλή διόγκωση και απορρόφηση νερού. Δίνει ψωμί με εξαιρετικό κίτρινο χρώμα και τραγανή κόρα. Ιδανικό για χωριάτικο και σύμμεικτο ψωμί.

Σύμμεικτο

Μίγµα αλεύρων ΚΑΤ. Μ και Τ70 ∆υνατό, µε αναλογία 50% από κάθε τύπο. Ιδανικό για χρήση χωρίς ανάµιξη στο σύµµεικτο ψωµί.

Ορεινό Κρήτης

Αλεύρι ΚΑΤ. Μ από εξαιρετικής ποιότητας σκληρά στάρια. ∆ίνει ιδιαίτερα γευστικό ψωµί µε έντονο κίτρινο χρώµα, τραγανή κόρα, µεγάλη κυψέλωση και είκονα παραδοσιακού ψωµιού.

Διαθέσιμα σε σακί 25 κιλών.