Ειναι ευθυνη μας

Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον αναλαμβάνουν σημαντικές δράσεις κάθε χρόνο, όπως:

 • Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω συσσιτίων, κοινωνικών παντοπωλείων κλπ. με χορηγίες σε προϊόντα διατροφής.
 • Στήριξη της τοπικής κοινωνίας και φορέων που προάγουν την παράδοση και τον πολιτισμό σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία.
 • Χρήση τοπικών πρώτων υλών, όπου αυτό είναι δυνατό.
 • Συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς δράσεις που προάγουν την κρητική διατροφή και τα οφέλη της.
 • Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά που αφορούν το ψωμί, το παξιμάδι, την κρητική διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους επαγγελματίες αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και μάγειρες σε σταθερή βάση με σκοπό την επιμόρφωση και την προαγωγή του επαγγέλματός τους.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών με αντικείμενο την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.
 • Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα ασχολούμενα με την έρευνα και την καινοτομία σε διάφορα επιστημονικά πεδία που αφορούν τη διατροφή και το περιβάλλον.
 • Μείωση της χρήσης πόρων και ενέργειας μέσω οικολογικών πηγών ενέργειας, παραγωγής της ίδιας της εταιρίας, όπως η βιομάζα ελιάς.
 • Μείωση των αποβλήτων και αξιοποίηση των υποπροϊόντων της παραγωγής μέσω της επεξεργασίας τους και της δημιουργίας εναλλακτικών α’ υλών όπως η ελαιόπιτα.
 • Χρήση οικολογικών μεθόδων απεντόμωσης χωρίς χρήση χημικών παρασκευασμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ