Ειναι ευθυνη μας

Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον αναλαμβάνουν σημαντικές δράσεις κάθε χρόνο, όπως:

  • Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω συσσιτίων, κοινωνικών παντοπωλείων κλπ. με χορηγίες σε προϊόντα διατροφής.
  • Στήριξη της τοπικής κοινωνίας και φορέων που προάγουν την παράδοση και τον πολιτισμό σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία.
  • Συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς δράσεις που προάγουν την κρητική διατροφή και τα οφέλη της.
  • Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά που αφορούν το ψωμί, το παξιμάδι, την κρητική διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.
  • Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους επαγγελματίες αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και μάγειρες σε σταθερή βάση με σκοπό την επιμόρφωση και την προαγωγή του επαγγέλματός τους.
  • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών με αντικείμενο την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.
  • Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα ασχολούμενα με την έρευνα και την καινοτομία σε διάφορα επιστημονικά πεδία που αφορούν τη διατροφή και το περιβάλλον.
  • Μείωση της χρήσης πόρων και ενέργειας μέσω οικολογικών πηγών ενέργειας, παραγωγής της ίδιας της εταιρίας, όπως η βιομάζα ελιάς.
  • Μείωση των αποβλήτων και αξιοποίηση των υποπροϊόντων της παραγωγής μέσω της επεξεργασίας τους και της δημιουργίας εναλλακτικών α’ υλών όπως η ελαιόπιτα.
  • Χρήση οικολογικών μεθόδων απεντόμωσης χωρίς χρήση χημικών παρασκευασμάτων.