Το Εργοστασιο Ζωοτροφων

Το 1975, οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ λειτούργησαν ένα νέο εργοστάσιο για την παραγωγή Ζωοτροφών ώστε να καλύψει τις ανάγκες της κτηνοτροφίας του νησιού. Έως σήμερα έχει διανύσει σημαντική πορεία και εξέλιξη, τόσο στις τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, όσο και στην ποιοτική βελτίωση και την εξειδίκευση σε ζωοτροφές. Το 1995, στο ίδιο εργοστάσιο, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής βελτιωμένων ζωοτροφών, εφαρμόζοντας νέες επαναστατικές μεθόδους παραγωγής.

Η εξειδίκευση σε τροφές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κτηνοτρόφων αλλά και στη νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί, οδήγησε την εταιρία από νωρίς στην παραγωγή ζωοτροφών προερχόμενων αποκλειστικά από αγνές πρώτες ύλες, αλλά και στην παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών. Οι πρώτες ύλες συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά τόσο από το ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) όσο και από τα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι ζωοτροφές των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ σχηματίζουν μία πλήρη γκάμα προϊόντων, η οποία εκτείνεται στις κατηγορίες αιγοπροβατοτροφές, πτηνοτροφές, κουνελοτροφές, βοοτροφές, χοιροτροφές, τροφές για κυνήγια, άλογα και στρουθοκάμηλους. Η εξειδίκευση των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ στα προϊόντα ζωοτροφών έχει οδηγήσει στην δημιουργία άνω των 70 εξειδικευμένων κωδικών οι οποίοι προορίζονται στο να καλύψουν πλήρως τις διαφορετικές ανάγκες των ζώων και των κτηνοτρόφων.

Ποιοτικός Έλεγχος

Στηριζόμενοι στην επιστημονική γνώση, την εμπειρία, την ποιότητα των πρώτων υλών και τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ προσφέρουν προϊόντα που εγγυώνται τη φυσική διατροφή και τη βέλτιστη απόδοση της εκτροφής.

Ο ποιοτικός έλεγχος των ζωοτροφών αποτελεί το πρώτο, απολύτως αναγκαίο, βήμα κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων των ζώων. Έτσι, προσδιορίζεται η περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε θρεπτικά συστατικά, αντιδιαιτητικούς παράγοντες, ανεπιθύμητες ουσίες ή κατάλοιπα. Εκτιμάται η καταλληλότητα για χρησιμοποίησή τους στη διατροφή και τίθενται οι περιορισμοί για την ενδεδειγμένη χρήση τους, ώστε τα υπό κατάρτιση σιτηρέσια να είναι ισόρροπα.

Με την ισορροπημένη διατροφή των ζώων αναπτύσσεται το παραγωγικό τους δυναμικό, διασφαλίζεται η υγεία και επιμηκύνεται η διάρκεια της παραγωγικής τους ζωής, βελτιώνεται η ποιότητα και η βιολογική αξία των ζωικών προϊόντων.

Στα πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστήρια των Μύλων Κρήτης, διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στα τελικά προϊόντα πριν αυτά τεθούν προς διάθεση.

Σήμερα η προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας έχει πλέον επεκταθεί και στο χώρο παραγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και παραγωγής ασφαλών και υγιεινών τελικών προϊόντων, ενώ ο έλεγχος έχει επεκταθεί σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Στα πλαίσια των παραπάνω αρχών οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα:

  • ISO 9001: 2015 – Διασφάλισης Ποιότητας και
  • ISO 22000: 2005 – Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)
  • GR-BIO-13: Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Τεχνική Υποστήριξη

Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ παρέχουν τεχνική υποστήριξη μέσω μιας ομάδας από γεωπόνους – ζωοτέχνες, οι οποίοι με συνεχείς επισκέψεις παρέχουν συνεχή επιμόρφωση, και λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στη μονάδα και στους κτηνοτρόφους.

Πέρα των επισκέψεων στις μονάδες, οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ οργανώνουν κάθε χρόνο, μία σειρά ημερίδων, σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας, με εξειδικευμένα θέματα, όπου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της διατροφής και διαχείρισης αγροτικών ζώων. Η μεγάλη αποδοχή και το ενδιαφέρον με το οποίο συμμετέχουν οι παραγωγοί στις ημερίδες, αποτελεί κίνητρο για τη συνέχεια της προσπάθειας ενημέρωσης του παραγωγού για τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, προτείνοντας διαχειριστικές λύσεις για την εργονομία και αποδοτικότητα της εκτροφής του.