ΟΚ-3: for rustic hens of egg production

The OK-3 is a complete grain feed intended for hens and free-range production units. It is given at will, from the age of 20 weeks until the end of the egg production. Το ΟΚ-3 είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για κότες αυγοπαραγωγής και παραγωγικές μονάδες ελευθέρας βοσκής. Χορηγείται κατά βούληση από την […]
More