ΟΑ-5: Για την πάχυνση των νεοσσών από την 1η έως τη 15η ημέρα

Το ΟΑ-5 είναι μια πλήρης τροφή σε αλευρώδη μορφή που προορίζεται για αρχικό στάδιο πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Η τροφή ΟΑ-5 χορηγείται κατά βούληση, από την 1η ημέρα έως την ηλικία των 15 ημερών. Ακολουθεί η ΟΚ-5 σε μορφή τραχανά έως την ηλικία των 42 ημερών. Από την ηλικία των 42 ημερών και για το […]
Περισσότερα

ΟΚ-5: Για την πάχυνση των νεοσσών από τη 15η έως την 42η ημέρα

Το ΟΚ-5 είναι μια πλήρης τροφή σε μορφή τραχανά που προορίζεται για την πάχυνση των νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Για την πρώτη περίοδο από την 1η ημέρα έως την ηλικία των 15 ημερών συστήνεται η τροφή ΟΑ-5 σε αλευρώδη μορφή. Ακολουθεί η ΟΚ-5 από την 15η έως τη 42η ημέρα. Από την ηλικία των 42 ημερών και […]
Περισσότερα

ΟΚ-6: Για την πάχυνση των νεοσσών από την 42η ημέρα

Το ΟΚ-6 είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για το τελικό στάδιο πάχυνσης των νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Για την πρώτη περίοδο από την 1η ημέρα έως την ηλικία των 15 ημερών συστήνεται η τροφή ΟΑ-5 σε αλευρώδη μορφή και ακολουθεί η ΟΚ-5 σε μορφή τραχανά έως την ηλικία των 42 ημερών. Από την ηλικία […]
Περισσότερα

ΟΚ-6/622: Για την πάχυνση των νεοσσών κίτρινου σφαγίου μία εβδομάδα πριν τη σφαγή ή από την 70η ημέρα μέχρι τη σφαγή

Η ΟΚ-6/622 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους (2,50 χιλ.). Προορίζεται για το τελικό στάδιο της πάχυνσης των Νεοσσών Κρεατοπαραγωγής που εκτρέφονται σε συστηματικά πτηνοτροφεία ή σε αγροκτήματα. Η τροφή ΟΚ-6/622 δεν περιέχει Κοκκιδιοστατικό και χορηγείται στο τελευταίο στάδιο της πάχυνσης. Χορηγείται για κατά βούληση κατανάλωση. Σε εκτροφές που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κοκκίδια, μπορεί […]
Περισσότερα

ΟΚ-1: Για πουλάδες και για την πάχυνση των νεοσσών

Το ΟΚ-1 είναι μια πλήρης τροφή σε μορφή κόκκου που προορίζεται για την ανάπτυξη πουλάδων αυγοπαραγωγής και για την πάχυνση νεοσσών κρεατοπαραγωγής. Ιδανικό για χωρική εκτροφή και παραγωγικές μονάδες ελευθέρας βοσκής. Α. Πουλάδες που προορίζονται για την παραγωγή αυγών: Για την ηλικία από την 1η έως την 15η ημέρα συστήνεται η ΟΑ-5 σε αλευρώδη μορφή. […]
Περισσότερα

ΟΚ-3: για χωριάτικες κότες αυγοπαραγωγής

Το ΟΚ-3 είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για κότες αυγοπαραγωγής και παραγωγικές μονάδες ελευθέρας βοσκής. Χορηγείται κατά βούληση από την ηλικία των 20 εβδομάδων και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή. Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής […]
Περισσότερα

BIO ΟΑ-1: για την ανάπτυξη των νεοσσών αυγοπαραγωγής βιολογικής εκτροφής από την 1η ημέρα έως το τέλος της 12ης εβδομάδας

Η ΒΙΟ ΟΑ-1 είναι μια πλήρης τροφή σε Αλεύρι και προορίζεται για την ανάπτυξη των βιολογικά εκτρεφόμενων  νεοσσών Αυγοπαραγωγής. Χορηγείται κατά βούληση η ΒΙΟ ΟΑ-1 από την πρώτη ημέρα μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδος εκτροφής. Από την 13ης εβδομάδος χορηγείται η   ΒΙΟ ΟΑ-2. Για την 19η εβδομάδα συστήνεται η  σταδιακή αντικατάσταση της ΒΙΟ ΟΑ-2 […]
Περισσότερα

BIO ΟΑ-2: για την ανάπτυξη των πουλάδων αυγοπαραγωγής βιολογικής εκτροφής από τη 13η εβδομάδα έως τη 16η/17η εβδομάδα

Η ΒΙΟ ΟΑ-2 είναι μια πλήρης τροφή σε τραχανά και προορίζεται για την ανάπτυξη των βιολογικά εκτρεφόμενων  πουλάδων Αυγοπαραγωγής. Χορηγείται κατά βούληση η ΒΙΟ ΟΑ-1 από την πρώτη ημέρα μέχρι το τέλος της 12ης εβδομάδος εκτροφής. Από την 13ης εβδομάδος χορηγείται η   ΒΙΟ ΟΑ-2. Για την 19η εβδομάδα συστήνεται η  σταδιακή αντικατάσταση της ΒΙΟ ΟΑ-2 […]
Περισσότερα

BIO ΟΑ-3: για τις κότες αυγοπαραγωγής βιολογικής εκτροφής από την 20η εβδομάδα έως το τέλος της αυγοπαραγωγής

Η ΒΙΟ ΟΑ-3 είναι μια πλήρης τροφή σε κόκκους που προορίζεται για βιολογικά εκτρεφόμενες κότες αυγοπαραγωγής. Για την 19η εβδομάδα συστήνεται η  σταδιακή αντικατάσταση της ΒΙΟ ΟΑ-2 σε ΒΙΟ ΟΑ-3. Από την 20η εβδομάδα και για όλη την περίοδο που διαρκεί η αυγοπαραγωγή χορηγείται η ΒΙΟ ΟΑ-3 κατά βούληση. Φροντίζετε τα πτηνά να έχουν πάντοτε […]
Περισσότερα