Ενσιρωμενα Ελαιοφυλλα στη διατροφη των προβατων

Τα ελαιόφυλλα που απομακρύνονται από τα ελαιουργεία μπορούν να συντηρηθούν με τη μέθοδο της ενσίρωσης και να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των προβάτων. Σκοπός της ενσίρωσης είναι η διατήρηση του προϊόντος (έως και 2 χρόνια), αλλά και η βελτίωση της θρεπτικής του αξίας. Η μέθοδο είναι αρκετά διαδεδομένη στην Ισπανία ενώ αρκετές μελέτες σε Ερευνητικά Ιδρύματα έχουν ολοκληρωθεί σε όλες της χώρες της Μεσογείου καθώς και στην Ελλάδα. Ενσίρωση είναι η διαδικασία της ζύμωσης φυτικών προϊόντων με υψηλό περιεχόμενο υγρασίας, σε συνθήκες έλλειψη οξυγόνου (αναερόβιες συνθήκες). H διαδικασία της ζύμωσης διαρκεί 4-6 εβδομάδες. Συνέπεια της ζύμωσης είναι η παραγωγή γαλακτικού οξέος και η δημιουργία όξινου περιβάλλον που αναστέλλει τη δράση ανεπιθύμητωνμικροοργανισμών. Μετά από την έναρξη της ενσίρωσης την 4-6η εβδομάδα το ενσίρωμα είναι έτοιμο για κατανάλωση από τα ζώα. Κατά την διαδικασία της ενσίρωσης τα ελαιόφυλλα συσκευάζονται με υλικά αδιαπέραστα στο οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα ενώ κατά την συσκευασία συμπιέζονται για να μειώσουμε τον εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα αέρα. Υλικά ενσίρωσης σε μικρή κλίμακα, μπορεί να αποτελέσουν οι κοινές πλαστικές μαύρες σακούλες 25 – 60 λίτρων (βλέπε εικόνα 1), ενώ σε επαγγελματικοή κλίμακα έχουν αναπτυχθεί λύσεις όπως οι ειδικοί πλαστικοί σάκοι ενσίρωσης (silage bags), πλαστικά τούνελ ενσίρωσης (silage tubes) και ειδικά φύλλα ενσίρωσης από πολυαιθυλένιο. Τα φύλλα των ελαιουργείων που θα χρησιμοποιηθούν για ενσίρωση, πρέπει να είναι φρέσκα (να διατηρούν το χρώμα τους και να μην έχουν οσμή).

Δεν θα πρέπει να έχουν επιφορτιστεί από μυκοτοξίνες μικροοργανισμών.

Χημική Σύσταση ενσιρωμένων ελαιόφυλλων Ζέρβας Γ. κ.α  1993. Εργαστήριο Διατροφής Ζώων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πεπτικότητα %
Ξηρά Ουσία %49,249,2
Οργανική Ουσία % Ξ.Ο91,351,6
Αζωτούχες Ουσίες % Ξ.Ο9,844,7
Λιπαρές Ουσίες % Ξ.Ο5,1537,7
Ινώδεις Ουσίες % Ξ.Ο18,969,5