Αιγοτροφια – Κατσικισιο τυρι

Η Ελλάδα είναι πρώτη στη γιδοτροφία με 47,6% των αρμεγόμενων γιδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γίδινο γάλα και τα προϊόντα αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων ενώ σημαντικός αριθμός επιστημόνων το συνιστά για άτομα που είναι αλλεργικά στο αγελαδινό γάλα.

Παρ’ όλη όμως την πρωτοπορία μας στην παραγωγή, δεν συναντάμε στην Ελλάδα αρκετά κατσικίσια προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε αντίθεση με στρατηγικές που υιοθέτησαν χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

εικόνα : Γαλλικά και Ισπανικά κατσικίσια τυριά. Τεμάχια μικρότερα των 250 γραμμαρίων με ιδιαίτερα σχήματα και γεύσεις. Φρέσκες ιδέες, ένστικτο και συστηματική δουλειά οδηγούν στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.