Χοιροτροφες

ΧΚ-2: για τον κανονικό απογαλακτισμό και την προπάχυνση των χοιριδίων από την 35η/63η ημέρα μέχρι την 91η ημέρα από τον τοκετό

Η Χοιροτροφή ΧΚ-2 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους . Προορίζεται αποκλειστικά: Χορηγείται κατά βούληση στα νεαρά χοιρίδια. Ταΐζετε την τροφή ΧΚ-2  από την 5η εβδομάδα (35η ημέρα) μέχρι τον Απογαλακτισμό στο τέλος της 8ης/9ης εβδομάδας (56η/63η ημέρα). Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνιάτρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής […]
Περισσότερα

ΧΚ-3: για την πάχυνση των χοίρων στο πρώτο στάδιο πάχυνσης από την 92η ημέρα μέχρι την 133η ημέρα

Η Χοιροτροφή ΧΚ-3 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται για το Αρχικό Στάδιο Πάχυνσης των Χοίρων (από την 92η ημέρα μέχρι την 133η ημέρα (14η-19η εβδομάδα). Η τροφή χορηγείται κατά βούληση. Οι Χοίροι πρέπει να έχουν την τροφή ΧΚ-3 στη διάθεση τους όλη την ημέρα. Η μέση κατανάλωση για την αναφερόμενη περίοδο είναι  115 […]
Περισσότερα

ΧΚ-4: για την πάχυνση των χοίρων στο δεύτερο στάδιο πάχυνσης από την 134η ημέρα μέχρι τη σφαγή, την 185η ημέρα

Η Χοιροτροφή ΧΚ-4 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά: Για  το Τελικό Στάδιο Πάχυνσης των Χοίρων από την 134η ημέρα μέχρι την Σφαγή (180η ημέρα │20η-26η εβδομάδα). Οι Χοίροι πρέπει να έχουν την τροφή ΧΚ-4 στη διάθεση τους όλη την ημέρα και να τρώνε ανεμπόδιστα όσο θέλουν, διαφορετικά να εφαρμόσετε το παρακάτω πρόγραμμα […]
Περισσότερα

ΧΚ-6: για τη διατροφή των χοιρομητέρων ξηράς περιόδου και εγκυμοσύνης, των χοιρομητέρων σε γαλουχία και των κάπρων

Η Χοιροτροφή ΧΚ-6 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά: 1. Για τις ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ και  ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗΣ. 2. Για τις ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ σε ΓΑΛΟΥΧΙΑ (ΘΗΛΑΣΜΟ). 3. Για τους ΚΑΠΡΟΥΣ. Φροντίζετε να υπάρχει πάντα στη διάθεση των χοιρομητέρων άφθονο και καθαρό νερό. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Καλαμπόκι, […]
Περισσότερα