Σαλιγκαροτροφες

SALIG–1: για την αναπαραγωγή των εδώδιμων σαλιγκαριών ΗELIX ASPERSA

Η τροφή SALIG-1 είναι πλήρης τροφή από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες σε αλεύρι. Προορίζεται για την αναπαραγωγή των εδώδιμων σαλιγκαριών του είδους Helix aspersa (Κρητικός Χοχλιός). Η τροφή χορηγείται στα σαλιγκάρια κατά βούληση. Η χορήγηση της τροφής σε αυτό το στάδιο γίνεται καθημερινά. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης κατά την […]
Περισσότερα

SALIG–2: για την ανάπτυξη των εδώδιμων σαλιγκαριών ΗELIX ASPERSA

Η τροφή SALIG-2 είναι πλήρης τροφή από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες  σε αλεύρι. Προορίζεται για την ανάπτυξη των εδώδιμων σαλιγκαριών του είδους Helix aspersa (Κρητικός Κοχλιός). Η τροφή χορηγείται στα σαλιγκάρια κατά βούληση. Η χορήγηση της τροφής σε αυτό το στάδιο να γίνεται καθημερινά. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης κατά την […]
Περισσότερα

SALIG–3: για την πάχυνση των εδώδιμων σαλιγκαριών ΗELIX ASPERSA

Η τροφή SALIG-3 είναι πλήρης τροφή από φυτικές πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες  σε αλεύρι. Προορίζεται για την πάχυνση των εδώδιμων σαλιγκαριών του είδους Helix aspersa (Κρητικός Χοχλιός). Η τροφή χορηγείται στα σαλιγκάρια κατά βούληση. Η χορήγηση της τροφής σε αυτό το στάδιο γίνεται καθημερινά. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης κατά την εκτροφή […]
Περισσότερα