Αιγοπροβατοτροφες

ΠΚ-1: Για αιγοπρόβατα υψηλής γαλακτοπαραγωγής

Η ΠΚ-1 προορίζεται για τη διατροφή των αιγοπροβάτων, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές […]
Περισσότερα

ΠΚ-2: Για αιγοπρόβατα πολύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής

Η ΠΚ-2 προορίζεται για την Διατροφή των Αιγοπροβάτων Πολύ Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής. Χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο […]
Περισσότερα

ΠΚ-4 για αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής

Η  ΠΚ-4 προορίζεται για την Διατροφή των Αιγοπροβάτων Γαλακτοπαραγωγής. Η ΠΚ-4 χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο φορές […]
Περισσότερα

ΠΚ-100 μίγμα για αιγοπρόβατα υψηλής γαλακτοπαραγωγής

Το  Μίγμα ΠΚ-100 προορίζεται για την  Διατροφή  των Αιγοπροβάτων, Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής. Η ΠΚ-100 χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής […]
Περισσότερα

ΠΚ-125 μίγμα για αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής

Το  Μίγμα ΠΚ-125 προορίζεται για την  Διατροφή  των Αιγοπροβάτων Γαλακτοπαραγωγής. Η ΠΚ-125 χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής εντεροτοξιναιμίας, δύο […]
Περισσότερα

ΠΚ-60: με σκόνη γάλα για τον απογαλακτισμό αμνοεριφίων

Το  ΠΚ-60 είναι συμπληρωματική τροφή για την περίοδο θηλασμού των Αμνοεριφίων. Είναι εμπλουτισμένη με προϊόντα γάλακτος ώστε να έχει υψηλή αφομοιωσιμότητα. Μπορεί να δίνεται η τροφή στα Αμνοερίφια από τη 18η ημέρα συμπληρωματικά του θηλασμού Η αλλαγή της τροφής δεν πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα με τον απογαλακτισμό. Τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό […]
Περισσότερα

ΠΚ-3: για την πάχυνση των αμνοεριφίων

Το  ΠΚ-3 προορίζεται για την εντατική πάχυνση των Αμνοεριφίων. Πρέπει να δίνεται η τροφή στα Αμνοερίφια από τη 15η ημέρα όταν δεν ταΐζετε, πριν το ΠΚ-3, την τροφή ΠΚ-60 : 1ον: για να συνηθίζουν να τρώνε από νωρίς ξηρά τροφή και 2ον: να γίνεται ο απογαλακτισμός πιο εύκολα την 4η με 6η εβδομάδα. Ο απογαλακτισμός […]
Περισσότερα

ΠΡ-3511-100 ισορροπιστής για τη διατροφή αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής και για την πάχυνση των αμνοεριφίων

Ο Ισορροπιστής ΠΡ-3511-100 παράγεται σε μορφή Κόκκων. Καλύπτει τις ανάγκες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Καλύπτει τις ανάγκες σε μακροστοιχεία. Περιέχει ρυθμιστικές ουσίες του pH της μεγάλης κοιλίας. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή Μιγμάτων: Αιγοπροβατοτροφών Γαλακτοπαραγωγής. Αιγοπροβατοτροφών για την Πάχυνση των Αμνοεριφίων. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας […]
Περισσότερα

ΒΙΟ ΠΡΟΒ-14 συμπληρωματική βιολογική αιγοπροβατοτροφή γαλακτοπαραγωγής

Η  ΒΙΟΠΡΟΒ-14  προορίζεται για την διατροφή των Βιολογικά Εκτρεφόμενων Αιγοπροβάτων Γαλακτοπαραγωγής. Η ΒΙΟΠΡΟΒ-14  χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν τα Αιγοπρόβατα στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Τα ζώα να έχουν πάντοτε άφθονο δροσερό και καθαρό νερό. Εμβολιάζετε πάντοτε τα ζώα σας κατά τής […]
Περισσότερα