Ελλειψη Αζωτου(Ν) σε καλλιεργειες κτηνοτροφικων φυτων (βρωμη – κριθαρι).

Εικόνα: Ανεπάρκεια Αζώτου (N) (δεξιά) οδηγεί σε κακές  αποδώσεις που προκαλούνται από τη μειωμένο αδέλφωμα, χαμηλό στέλεχος (μειωμένο ύψος φυτού), μικρό στάχυ.

Συμπτώματα: 

Σε συνθήκες έλλειψης αζώτου τα φύλλα εμφανίζονται πρασινωπά έως κίτρινα, ενώ στα μεγαλύτερα φύλλα εμφανίζονται ξηράνσεις. Η ανάπτυξη του φυτού πραγματοποιείται με μειωμένους ρυθμούς ενώ παρατηρείται πρώιμη πτώση των φύλλων. Αποτέλεσμα είναι η βόσκηση να καθυστερεί, οι αποδόσεις να είναι πολύ μειωμένες.

Λίπανση: 

Είναι απαραίτητη η εφαρμογή (βασικής) λίπανσης στη σπορά και (επιφανειακής) λίπανση στη φάση του αδελφώματος στα σιτηρά. Στη σπορά χορηγούμε το 1/3 του συνολικού αζώτου και ολόκληρο το ποσοστό φωσφόρου και καλίου. Στην  επιφανειακή λίπανση γίνεται η χορήγηση της υπόλοιπης ποσότητας αζώτου για κάλυψη των αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία. Η επιφανειακή λίπανση σαν συνέχεια της βασικής εξασφαλίζει :

  • Άμεσα υδατοδιαλυτό αφομοιώσιμο άζωτο για ταχεία ανάπτυξη
  • Παρατεταμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας
  • Ελαχιστοποίηση των απωλειών του αζώτου από έκπλυση και εξαέρωση
  • Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, καλύτερη πρόσληψη νερού για μεγαλύτερη αντοχή στην ξηρασία και παρατεταμένη ανάπτυξη.
  • Αύξηση των αποδόσεων

Επιφανειακή Λίπανση:

Η επιφανειακή λίπανση εφαρμόζεται στην φάση του αδελφώματος των σιτηρών με δόσεις 15-20 κιλά/στρέμμα Νιτρικής Αμμωνίας (34,5-0-0)

20-30 κιλά/στρέμμα Ασβεστούχο Νιτρικής Αμμωνίας (26-0-0) για εδάφη με χαμηλή οξύτητα και έλλειψη ασβεστίου

10-15 κιλά / στρέμμα ουρία 46-0-0 ή  40-0-0

Η λίπανση γίνεται σε συνεργασία με τους Γεωπόνους για την αναγνώριση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδαφών και την επιλογή των λιπασμάτων.  Άλλωστε η επιλογή λιπασμάτων με τεχνολογία Αζώτου Βραδείας Αποδέσμευσης μπορεί στις μέρες και λόγω των μεταβολών από την κλιματική αλλαγή να αποτελέσει λύση θρέψης για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων.