Μυκοτοξινες, επιβλαβεις και διαδεδομενες

Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικές ουσίες οι οποίες παράγονται από μυκήτες σε τροφές και ζωοτροφές. Μυκοτοξίνες μπορούν να παραχθούν και αναπτυχθούν τόσο στις καλλιέργειες στα χωράφια, όσο και στις ζωοτροφές οι οποίες είναι αποθηκευμένες. Σύμφωνα με μετρήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων F.A.O., το 25% των πρώτων υλών ζωοτροφών παγκοσμίως μολύνονται με μυκοτοξίνες κάθε χρόνο.

Οι μυκοτοξίνες βλάπτουν την υγεία και τις αποδόσεις των ζώων.

Η δράση τους είναι αθροιστική και συσσωρευτική δημιουργώντας μακροπρόθεσμα, βλάβη στον οργανισμό.  Οι συνήθεις επιπτώσεις για τα ζώα είναι οι μειωμένες αποδόσεις, πεπτικές διαταραχές, μειωμένη αναπαραγωγή, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή και ανοσολογική καταστολή, ηπατοτξικότητα και νευροτοξικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  έχει θεσπίσει σειρά κανονισμών που καθορίζουν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο της επιμόλυνσης των ζωοτροφών από μυκοτοξίνες.

Φυσικά Προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να  απορροφούν και να δεσμεύουν τις τοξίνες στο πεπτικό σύστημα των ζώων , ονομάζονται Μυκοδεσμευτικά.

Στους ΜΥΛΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ η αυστηρή επιλογή στις πρώτες ύλες, οι ορθές πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας,  η ενσωμάτωση στις τροφές Φυσικών Υλικών για την δέσμευση των μυκοτοξινών διασφαλίζουν την υγεία των ζώων  καθώς και την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.