Βοοτροφες

ΒΚ-1: για την πάχυνση μοσχαριών από τον απογαλακτισμό μέχρι 6 μηνών ή μέχρι 250 κιλά ζώντος βάρους

Η ΒΚ-1 είναι μία πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά για την εντατική πάχυνση των Μοσχαριών έως 6 μηνών ή 250 κιλά Ζώντος Βάρους. Η περίοδος αυτή, πάχυνσης των Μοσχαριών είναι η δυσκολότερη και τα ζώα έχουν ανάγκη από μια πλούσια και εκλεκτή τροφή για σωστή ανάπτυξη. Η ΒΚ-1 εξασφαλίζει υψηλή ημερήσια αύξηση. Φροντίζετε, ώστε […]
Περισσότερα

ΒΚ-2: για την πάχυνση μοσχαριών από 7 μηνών μέχρι 10 μηνών ή από 250-450 κιλά ζώντος βάρους

Η  ΒΚ-2  είναι μία πλήρης τροφή  σε Κόκκους.  Προορίζεται αποκλειστικά για την εντατική πάχυνση των Μοσχαριών από 7 μέχρι 10 μηνών ή από 250-450 κιλά Ζωντανού Βάρους.  Η ΒΚ-2 εξασφαλίζει υψηλή ημερήσια αύξηση. Φροντίζετε, ώστε τα μοσχάρια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης. […]
Περισσότερα

ΒΚ-3: για την πάχυνση των μοσχαριών από 11 μηνών μέχρι τη σφαγή ή από 450-700 κιλά ζωντανού βάρους

Η  ΒΚ-3  είναι μία πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά για την εντατική πάχυνση των Μοσχαριών από 11 μηνών μέχρι τη σφαγή ή από 450 – 700 κιλά ζωντανού βάρους. Η ΒΚ-3 εξασφαλίζει υψηλή ηµερήσια αύξηση κι άριστη ποιότητα κρέατος. Φροντίζετε, ώστε τα μοσχάρια να έχουν πάντοτε στη διάθεση τους, άφθονο και καθαρό νερό. Να […]
Περισσότερα

ΒΚ-4: για τη γαλακτοπαραγωγή των αγελάδων

Η ΒΚ-4 προορίζεται για την διατροφή  των Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής. Η ΒΚ-4 χορηγείται σαν συμπλήρωμα της βοσκής ή των συγκομισμένων χονδροειδών τροφών ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες που έχουν οι Αγελάδες στα διάφορα φυσιολογικά στάδια παραγωγής τους. Χορηγούμε ένα (1) κιλό τροφής  ΒΚ-4  για κάθε 2,5 κιλά γάλα. Παράδειγμα: εάν η βασική καθημερινή τροφή από τη βοσκή […]
Περισσότερα