Βιομάζα ελιάς

 

Η Βιομάζα Ελιάς είναι ένα νέο βιοκαύσιμο που απαντά στη ζήτηση για φθηνή και καθαρή, εγχώρια ενέργεια. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της είναι ο ελαιοπυρήνας, ο οποίος ύστερα από μία τεχνικά εξειδικευμένη επεξεργασία καθαρίζεται, ώστε να μείνει μόνο το ξύλο, δίνοντας ένα οικολογικό βιοκαύσιμο με υψηλή θερμική αξία, χαμηλή τέφρα και οσμή. Μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως 55% σε σχέση με το πετρέλαιο και έως 30% σε σχέση με το πέλετ ξύλου.

Διαβάστε και εκτυπώστε το ενημερωτικό έντυπο πατώντας εδώ.

Διαβάστε και εκτυπώστε την παρουσίαση στην ενημερωτική εσπερίδα με θέμα:«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ»πατώντας εδώ

 

 
Εφαρμογές

 
Οικονομία

 
Οικολογία

 
Ευκολία

 
Ποιότητα

 
Σημεία Πώλησης